MENU

DG Infra Yield is een infrastructuurinvesteerder, die in 2011 opgericht werd in samenwerking met een aantal institutionele investeerders. De missie en strategie van DG Infra Yield bestaan erin te investeren in portefeuillebedrijven in België, Nederland en de buurlanden. Met het oog daarop hebben de partners binnen DG Infra Yield 163 miljoen EUR samen gebracht.