MENU

TDP stelt ontwikkelingskapitaal ter beschikking voor greenfield infrastructuur met een zeker ontwikkelings- en/of realisatierisico, en langetermijnkapitaal voor mature en operationele infrastructuur met een beperkt of geen ontwikkelings- en/of realisatierisico. Voorts kan TDP investeren in zowel het eigen vermogen als in de (achtergestelde) schuldfinanciering van portefeuillebedrijven.

Daarnaast is TDP actief in het tot stand brengen van samenwerkingsverbanden met het oog op het investeren in infrastructuur. Zo lag TDP mee aan de basis van de beursgenoteerde investeringsmaatschappij TINC en het niet-genoteerde infrastructuurfonds DG Infra Yield.