MENU
Consortium Via Brugge en Via-Invest bereiken contractsluiting met de Vlaamse overheid en ronden financiering af voor PPS-Project A11 Brugge
Download pdf 22/03/2014

PERSBERICHT

Consortium Via Brugge en Via-Invest bereiken contractsluiting met de Vlaamse overheid en ronden financiering af voor PPS-ProjectA11 Brugge

Lokaal verankerd consortium klaar voor start bouwwerkzaamheden aan deautosnelweg A11 Brugge-Knokke

De projectvennootschap Via A11 N.V., een publiek-private samenwerking tussen het consortium ViaBrugge N.V. (Ondernemingen Jan De Nul, Algemene Aannemingen Van Laere, Franki Construct,Aswebo, Aclagro en DG Infra (het infrastructuurfonds beheerd door Gimv en Belfius)) en Via-InvestN.V. (dochteronderneming van ParticipatieMaatschappij Vlaanderen), is verheugd om decontractsluiting aan te kondigen van het PPS project A11 Brugge. Ook de financiering is inmiddelsgeheel afgerond.

Het project A11 Brugge is een van de zes 'missing links' in het Vlaamse wegennet en het grootsteDBFM wegenisproject (Design-Build-Finance-Maintain) tot nog toe in Vlaanderen. Het gaat om derealisatie, inclusief het 30-jarige onderhoud, van de hoofdwegverbinding A11 tussen de gewestwegenN49 (de Natiënlaan, ter hoogte van de woonkern Westkapelle in Knokke-Heist) en N31 (ter hoogtevan de Blauwe Toren in Brugge) en dit over een traject van 12 km. Het project A11 Brugge is devierde van de zes missing links die nu in uitvoering gaat via alternatieve financiering. De nieuweautosnelweg zorgt voor een betere verbinding tussen de haven van Zeebrugge en het hinterland.Door het havenverkeer te scheiden van het lokale verkeer wordt ook de verkeersveiligheid en deleefbaarheid van de regio vergroot. De A11 is ook belangrijk voor een goede ontsluiting van deOostkust.

Het project wordt door het consortium Via Brugge uitgevoerd via PPS (publiek private samenwerking)in een DBFM procedure. De private partner staat in voor het ontwerp, de bouw, financiering en hetlangjarig onderhoud van het project.

Het project geniet internationaal bijzondere aandacht omwille van de wijze waarop het wordtgefinancierd. Concreet geschiedt de financiering van het project door de inbreng van eigen vermogendoor de private partner Via Brugge en de publieke partner Via-Invest, in combinatie met financieringdoor middel van obligaties ten belope van EUR 578 miljoen. De financiering is van bij de aanvang vanhet project volledig gecommitteerd door Allianz Global Investors en de Europese Investeringsbank,maar – wat innovatief is voor project obligaties - fondsen worden gespreid in de tijd (in functie van denoden) tijdens de bouwfase ter beschikking gesteld. De obligaties zullen een publieke notering krijgen,en genieten van de innovatieve “Project Bond Credit Enhancement” (PBCE) garantieregeling die doorde Europe Investeringsbank en de Europese Commissie in het leven werd geroepen terondersteuning van de realisatie van infrastructuurprojecten. Het project is het eerste waarbij zowel de bouw als de operationele fase geniet van dit PBCE mechanisme.

Het consortium Via Brugge werd geadviseerd door Grontmij (technisch), Stibbe en Clifford Chance(juridisch), Deloitte (financieel) en Vanbreda (verzekeringen).

De bondplaatsing werd begeleid door een consortium van Deutsche Bank, Belfius en BayLaBa diewerden geadviseerd door Freshfields.

De Europese Investeringsbank werd voor het PBCE mechanisme geadviseerd door White & Case.

Verder werden de financiers ook nog geadviseerd door Steer Davies Gleave (technisch), NautaDutilh(juridsch) en Marsh (verzekering).

Via-Invest en de Vlaamse overheid werden geadviseerd door Technum en Arcadis (technisch),Allen&Overy (juridisch) en Rebel (financieel).

De bouwwerkzaamheden starten onmiddellijk. De bouwperiode bedraagt 3,5 jaar met een geplandeingebruikname vanaf september 2017.

Via-Invest is een samenwerkingsverband tussen de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV en hetAgentschap Wegen en Verkeer (AWV) van het Vlaams Gewest. Om de ontbrekende schakels in hetVlaamse wegennet te elimineren combineert Via-Invest de technische expertise op het vlak vanopenbare werken van AWV met de deskundigheid van PMV op het vlak van financiering en publiekprivate samenwerking (www.pmv.eu).


Voor verdere informatie:

Via A11 N.V.
p/a Ondernemingen Jan De Nul N.V.
Tragel 60, 9308 Aalst, België
Tel.: +32 53 731 511
E-mail: viaA11@jandenul.com
Contact: Bart Callens