MENU
DG Infra Yield en group EIFFAGE tuigen samenwerking op voor 4 operationele PPS-projecten in Frankrijk
Download pdf 13/12/2011 PERSBERICHT - 13 December 2011 / 17:45

DG Infra Yield en group EIFFAGE tuigen samenwerking opvoor 4 operationele PPS-projecten in Frankrijk

DG Infra Yield en de groep EIFFAGE kondigen vandaag een samenwerkingsverband aan rond 4penitentiaire instellingen die door EIFFAGE werden ontwikkeld onder de vorm van een publiekprivate samenwerking. 1Het fonds, een initiatief van Gimv en Dexia Bank België, verwerft een belang van 80,1% inOPTIMEP 4, een projectvennootschap dat een 30-jarig contract heeft voor het ontwerp, de bouw,de financiering en het onderhoud van 4 penitentiaire inrichtingen in Roanne, Lyon, Nancy enBéziers. EIFFAGE heeft het laatste gebouw opgeleverd in de zomer van 2009. EIFFAGE houdteen belang aan van 19,9% in OPTIMEP 4 en blijft verantwoordelijk voor het langjarig beheer enonderhoud van de inrichtingen tot het einde van de looptijd van de overeenkomst. De projectenhebben een totale waarde van ongeveer 270 miljoen EUR met een contractuele looptijd van 30jaar.

Dit is de eerste investering van DG Infra Yield in Frankrijk. Dit betekent tevens dat het fonds reedsvoor ruim 40 procent is geïnvesteerd. “Wij zijn zeer tevreden met deze eerste concrete stap vanDG Infra op de Franse PPS-markt. DG Infra Yield, een infrastructuurfonds met eenbeleggingshorizon van 30 jaar, is opgericht om een lange termijn partner te zijn voor eigenaars enontwikkelaars van projecten en activa. Met deze transactie positioneren we ons nadrukkelijk alsfinanciële partner van bouwbedrijven.” aldus Manu Vandenbulcke, Managing Director van DG Infra.

Deze investering volgt op de eerder aangekondigde investeringen van DG Infra Yield in demezzanine-financiering van het off-shore windproject Belwind, een achtergestelde lening terherfinanciering van een portefeuille operationele on-shore windparken in België en een belang indrie operationele PPS-projecten in Nederland.

Enkele maanden geleden vond de eerste closing van DG Infra Yield plaats met een gecommitteerdkapitaal van 116 miljoen EUR. Een volgende closing wordt gepland voor het einde van het jaar.

DG Infra Yield beantwoordt aan de vraag van institutionele investeerders naar investeringen inalternatieve beleggingsproducten op basis van lokale tastbare activa met een relatief lagevolatiliteit, gekoppeld aan periodieke cash-uitkeringen. In combinatie met het zusterfonds DGInfra+, betekent dit dat er ruim 250 miljoen EUR beschikbaar is voor investeringen ininfrastructuurprojecten.1 De afronding van deze transactie is onderworpen aan de afwezigheid van bezwaar van het Ministerie van Justitie en deschuldeisende banken van Optimep 4.Over DG InfraDG Infra+ en DG Infra Yield zijn niet-genoteerde investeringsfondsen die zich richten op infrastructuur en aanverwanteactiva. Hieronder vallen onder andere investeringen in Publiek Private Samenwerkingen en andere kapitaalintensieveprojecten in (veelal) gereguleerde of door lange termijncontracten onderbouwde activiteiten in sectoren zoals energie,transport, afval, communicatie, zorg en selectieve vastgoedprojecten. DG Infra+ en DG Infra Yield hebben gezamenlijk 250miljoen EUR ter beschikking voor investeringen en worden beheerd door een samenwerking tussen Dexia en Gimv.Meer informatie over DG Infra kunt u vinden op www.dginfra.com .

Over EIFFAGE SAEIFFAGE, de 5e Europese leider in bouw en concessies, heeft zijn activiteiten opgedeeld in 5 business units : concessiesen Publiek Private Samenwerkingen (PPS), bouw, openbare werken, energie en metalen. EIFFAGE steunt op de ervaringvan ongeveer 70.000 medewerkers en realiseert een omzet van 13,3 miljard EUR. 15% hiervan is afkomstig vanbuitenlandse activiteiten in vijftien landen voornamelijk gevestigd in Europa en met een historische aanwezigheid inSenegal.

Over Optimed 4OPTIMEP 4, ontwikkeld door EIFFAGE, heeft een 30-jarig contract voor de ontwikkeling, bouw, financiering en onderhoudvan een programma voor 4 gevangenissen in Roanne, Lyon, Nancy en Béziers.

ContactDe heer Manu Vandenbulcke – Managing Director DG InfraTel: +32 3 290 21 73 - E-mail: manu.vandenbulcke@dginfra.com