MENU
DG Infra Yield investeert in portefeuille operationele Nederlandse PPS-projecten en in Belgische on-shore windactiva
Download pdf 12/09/2011 DG Infra Yield investeert in portefeuille operationeleNederlandse PPS-projecten en in Belgische on-shorewindactivaEerste closing DG Infra Yield op 116 miljoen EUR

DG Infra Yield, het infrastructuurfonds beheerd door Gimv en Dexia, kondigt vandaag tweeinvesteringen aan, waarvan één in Nederland en één in België. Hierbij is het fonds reeds voor ruim30 procent geïnvesteerd.

De eerste investering betreft de overname van de aandelenbelangen van drie operationeleNederlandse PPS-projecten die door Ballast Nedam werden ontwikkeld. De aandelenbelangenworden overgenomen door het Benelux Secondary PPP Fund I, waarin Ballast Nedam voor 20%en DG Infra Yield voor 80% participeren. Ballast Nedam blijft verantwoordelijk voor het langjarig 1beheer en onderhoud van de pps-projecten. Het gaat over projecten die op basis van DBFMO -contracten ter beschikking worden gesteld aan het Ministerie van Defensie, deRijksgebouwendienst en het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De portefeuille omvat onderandere een participatie in het project Kromhout Kazerne in Utrecht, in gebruik als hoofdkwartiervan de Koninklijke Landmacht, en het project DUO2, het nieuwe kantoor van de Dienst UitvoeringOnderwijs en de Belastingdienst in Groningen. De projecten waar het om gaat hebben een totalewaarde van ongeveer 700 miljoen EUR en hebben een contractuele looptijd tussen de 20 en 25jaar.

“Wij zijn zeer tevreden met deze eerste concrete stap van DG Infra op de Nederlandse PPS-markten het commitment van Ballast Nedam om zich naast DG Infra voor langere tijd aan deze projectente verbinden. In navolging van België, positioneren we ons hiermee nu ook in Nederlandnadrukkelijk als financiële partner van bouwbedrijven.” aldus Chrisbert van Kooten, InvestmentDirector DG Infra.

Theo Bruijninckx, voorzitter van de Raad van Bestuur van Ballast Nedam, over het pps-fonds:“Ballast Nedam wil in alle fasen van een project betrokken zijn om de best mogelijke life cycleoplossing voor alle stakeholders te bieden. Dit strekt zich van ontwerp, bouw, beheer tot ookfinanciering van projecten. Ik ben dan ook verheugd dat we met de ondersteuning van DG Infraonze ambities ten aanzien van integrale projecten kracht bij kunnen zetten.”

De tweede investering betreft een achtergestelde lening ter herfinanciering van een portefeuillevan 12 operationele on-shore windturbines verspreid over Vlaanderen. De turbines werden ingebruik genomen tussen 2004 en 2010 en hebben een totale capaciteit van 22,6 MW.

Deze investeringen volgen op de eerder aangekondigde investering van DG Infra Yield in demezzanine-financiering van het off-shore windproject Belwind.

1 DBFMO: Design, Build, Finance, Maintain and Operate (DBFMO) is een bepaalde vorm van PPS (publiek-privatesamenwerking). Bij een DBFMO-contract is men niet alleen verantwoordelijk voor de financiering, het ontwerp en de bouwvan een gebouw, maar ook voor het onderhoud en het leveren van (een gedeelte) van de facilitaire diensten gedurende eenbepaalde looptijd.Enkele maanden geleden vond de eerste closing van DG Infra Yield plaats met eengecommitteerd kapitaal van 116 miljoen EUR. De groep van beleggers die dit bedrag toezegden,bestaat uit pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, banken en andere investeringsfondsen.Inmiddels zijn er nog additionele toezeggingen en lopen er nog vergevorderde gesprekken metdiverse institutionele investeerders. Een volgende closing wordt gepland in het najaar.

DG Infra Yield beantwoordt aan de vraag van institutionele investeerders naar investeringen inalternatieve beleggingsproducten op basis van lokale tastbare activa met een relatief lagevolatiliteit en een zekere mate van inflatiebescherming, gekoppeld aan periodieke cash-uitkeringen.In combinatie met het zusterfonds DG Infra+, betekent dit dat er ruim 250 miljoen EUR beschikbaaris voor investeringen in infrastructuurprojecten.

Manu Vandenbulcke, managing director DG Infra: "We zijn verheugd om deze twee nieuwe activatoe te voegen aan de bestaande portefeuille van DG Infra. Deze investeringen ondersteunen onzeambitie om de investeerders van DG Infra Yield toegang te geven tot een gediversifieerdeportefeuille van operationele projecten. DG Infra Yield, ons laatste infrastructuurfonds met eenbeleggingshorizon van 30 jaar, is ontworpen om een lange termijn partner te zijn voor eigenaars enontwikkelaars van projecten en activa.”

Over DG InfraDG Infra+ en DG Infra Yield zijn niet-genoteerde investeringsfondsen die zich richten op infrastructuur en aanverwanteactiva. Hieronder vallen onder andere investeringen in Publiek Private Samenwerkingen en andere kapitaalintensieveprojecten in (veelal) gereguleerde of door lange termijncontracten onderbouwde activiteiten in sectoren zoals energie,transport, afval, communicatie, zorg en selectieve vastgoedprojecten. DG Infra+ en DG Infra Yield hebben gezamenlijk 250miljoen EUR ter beschikking voor investeringen en worden beheerd door een samenwerking tussen Dexia en Gimv.Meer informatie over DG Infra kunt u vinden op www.dginfra.com .

Over Ballast NedamBallast Nedam heeft een leidende positie in de bouw en infrastructuur. De onderneming is met (integrale) projecten voorbedrijven, overheden en woonconsumenten vooral in Nederland actief op de gebieden van mobiliteit, wonen, werken,recreatie en energie. Internationaal is Ballast Nedam actief in een aantal expertisegebieden. Ballast Nedam levert project-,proces- en contractmanagement in de fasen ontwikkeling, realisatie en beheer. Daarnaast levert de ondernemingspecialistische kennis en (deel)producten. Ballast Nedam is genoteerd aan de NYSE Euronext-beurs in Amsterdam. Hetaandeel is opgenomen in de Amsterdam Small Cap Index. Voor meer informatie kijk op www.ballast-nedam.nl.

Over KomfortHet pps-project Kromhout Kazerne omvat de realisatie van een modern kantorenpark met circa 3.000 werkplekken voordefensiemedewerkers op het terrein van de Kromhout Kazerne te Utrecht. Op het 19 ha grote terrein komen ook anderevoorzieningen zoals legering voor 150 medewerkers, sportfaciliteiten, parkeergarage, gezondheidscentrum en eenvergadercentrum. Op het terrein wordt het Hoofdkwartier van de Koninklijke Landmacht gevestigd alsmede onderdelen vanhet Commando Diensten Centra en de Defensie Materieel Organisatie. De DBFMO¹-overeenkomst heeft een looptijd tot2035.

Over DUO2Het pps-project DUO2 omvat de realisatie van een nieuw kantoorgebouw en parkeergarage voor circa 2.600 medewerkersvan de Belastingdienst en de Dienst Uitvoering Onderwijs in Groningen in opdracht van de Rijksgebouwendienst. In 2013komt boven de parkeergarage een openbare stadstuin met een multifunctioneel paviljoen voor commerciële functies.Gedurende de looptijd van het DBFMO¹-contract (20 jaar) zullen leveringen en huisvestingsdiensten worden verricht.Hieronder valt facilitaire dienstverlening als catering, schoonmaak en beveiliging.

Contact
De heer Manu Vandenbulcke – Managing Director DG Infra
Tel: +32 3 290 21 73 - E-mail: manu.vandenbulcke@dginfra.com
De heer Chrisbert Van Kooten – Investment Director DG Infra
Tel: +31 70 361 86 10 – E-mail: chrisbert.vankooten@dginfra.com