MENU
Infrastructuurinvesteerder DG Infra en gespecialiseerd warmtebedrijf Eteck gaan samenwerken
Download pdf 4/09/2013 PERSBERICHT: 4 september 2013, 8:00 CETInfrastructuurinvesteerder DG Infra en gespecialiseerd warmtebedrijfEteck gaan samenwerken

Eteck en DG Infra sluiten een samenwerkingsovereenkomst waarmee Eteck zich verzekert vanlangetermijnfinanciering om te kunnen groeien in de snel veranderende Nederlandse markt voorduurzame energiesystemen.

Eteck (www.eteck.nl) en DG Infra (www.dginfra.com) hebben een samenwerkingsovereenkomstafgesloten om te investeren in de opbouw van een portefeuille warmteprojecten. DG Infra steltlangetermijnfinanciering ter beschikking die Eteck in staat stelt flexibel in te spelen op de kansen in demarkt voor duurzame energiesystemen; een markt die momenteel in volle transformatie is. Dezesamenwerking is een antwoord op de behoefte van het MKB aan alternatieven voor of in aanvulling op detraditionele bankfinanciering ter financiering van hun groei.

Eteck bouwt, exploiteert, optimaliseert en onderhoudt energie-installaties en richt zich op de markt vanlokale, collectieve energiesystemen voor warmte en koude. Warmte-koudeopslag (WKO) is een methodeom energie in de vorm van warmte of koude op te slaan in de bodem. De techniek wordt toegepast omgebouwen te verwarmen en/of te koelen. Collectieve WKO is geschikt voor grote kantoren,woonbebouwing vanaf zo'n dertig tot vijftig huizen, glastuinbouw en industrieterreinen. WKO is een zeerefficiënte manier van energiegebruik die in de praktijk besparingen mogelijk maakt van 95% op koeling en40-50% op verwarming. Toepassing van WKO draagt bij aan de verduurzaming van de maatschappij enhet realiseren van de klimaatdoelstellingen.

De laatste twee jaar is de markt van WKO-systemen behoorlijk in beweging. Een gebrek aanschaalgrootte, onvoldoende gespecialiseerde kennis, suboptimaal renderende installaties of gebrek aankapitaal maken dat grote energiebedrijven, woningcorporaties en overheden zich in toenemende mateterugtrekken uit deze markt.

Eteck heeft bewezen over de noodzakelijke kennis en ervaring op het gebied van realisatie,instandhouding en exploitatie van WKO-systemen te beschikken. De onderneming heeft meer dan 80WKO-systemen in exploitatie, waaronder systemen die zij heeft overgenomen van de drie groteenergiemaatschappijen zoals NUON en Essent, Gemeente Amsterdam en Vidomes. Eteck verwacht ookin de komende periode verdere overnames te doen in dit marktsegment. De overeenkomst met DG Infrageeft Eteck de nodige flexibiliteit om bestaande WKO’s over te nemen en nieuwe projecten te ontwikkelenen te bouwen.Chrisbert Van Kooten, Investment Director bij DG Infra stelt: “DG Infra stelt op een duurzame wijzelangetermijnfinanciering ter beschikking van onze industriële partner Eteck om projecten te verwerven dievoor ons vaak individueel te klein zijn als investeringsobject. Deze samenwerking laat toe om projecten tebundelen, wat het naar financiering en uitbating efficiënt maakt. De gespecialiseerde kennis, ruimeervaring en goede resultaten van Eteck vormen daarbij voor DG Infra een solide basis.”

“Eteck ziet veel mogelijkheden in de WKO-markt, maar financiering is in de huidige markt steeds eenaandachtspunt. We zijn ervan overtuigd dat de combinatie van de operationele en commerciële expertisevan Eteck en de financiële slagkracht van DG Infra het mogelijk maakt op deze manier een belangrijke rolte spelen in de transformatie en de consolidatie van de WKO-markt,” aldus Cees Verloop, AlgemeenDirecteur van Eteck.

Er worden geen financiële gegevens over de transactie bekend gemaakt.

Kempen Corporate Finance is opgetreden als financieel adviseur van Eteck. Als adviseurs van DG Infrazijn opgetreden Eversheds Faasen Advocaten, 3E en Innoforte.OVER ETECK
Eteck ontwikkelt, realiseert en exploiteert duurzame, collectieve, lokale, warmte en koude systemen in de woningbouwen in de utiliteit. Het familiebedrijf Van Eck is opgericht in 1895 als Gebroeders W. & A. Van Eck, slopers en aannemervan heiwerken in de Haagse Schildersbuurt. Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw wordt de onderneming geleiddoor de vierde generatie Van Eck en heeft het zich ontwikkeld tot een brede infrastructurele aannemersgroep. In 2001is een eerste WKO systeem gerealiseerd in opdracht van de REMU (thans Eneco) en in de periode daarna is Eteck zichin toenemende mate op WKO activiteiten gaan richten. In 2009 is besloten de focus volledig te leggen op de duurzameenergie activiteiten, werden alle overige activiteiten verkocht en sinds januari 2011 zijn de energie activiteitenondergebracht in Eteck Energie Bedrijven B.V. in Waddinxveen. In 2012 heeft Eteck de FD Gazelle Award voor snelstgroeiende bedrijven ontvangen. Meer informatie over Eteck kunt u vinden op www.eteck.nl.

OVER DG INFRA
DG Infra+ en DG Infra Yield zijn niet-genoteerde investeringsfondsen die zich richten op infrastructuur en aanverwanteactiva. Hieronder vallen onder andere investeringen in Publiek Private Samenwerkingen en andere kapitaalintensieveprojecten in (veelal) gereguleerde of door lange termijncontracten onderbouwde activiteiten in sectoren zoals energie,transport, afval, communicatie, zorg en selectieve vastgoedprojecten. DG Infra+ en DG Infra Yield hebben gezamenlijk300 miljoen EUR ter beschikking voor investeringen en worden beheerd door een samenwerking tussen Belfius enGimv. Meer informatie over DG Infra kunt u vinden op www.dginfra.com


Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met:
Jaap van Eck, DGA van Eteck Energiebedrijven
T +31 6 5347 8764 – j.vaneck@eteck.nl
Manu Vandenbulcke, Managing Director van DG Infra
T +32 3 290 2170 – manu.vandenbulcke@dginfra.com