MENU
Infrastructuurinvesteerder DG Infra, woonzorgspecialist Armonea en VDK Spaarbank bouwen een partnership in de zorg
Download pdf 30/10/2013 PERSBERICHT: 30 oktober 2013, 11:00 CETInfrastructuurinvesteerder DG Infra, woonzorgspecialist Armonea enVDK Spaarbank bouwen een partnership in de zorg

Armonea, DG Infra – de infrastructuur joint-venture van Gimv en Belfius - en VDK Spaarbanksluiten een partnership waarmee Armonea zich verzekert van de nodige langetermijnfinancieringvoor de realisatie van zorginfrastructuur.

Armonea (www.armonea.be), DG Infra (www.dginfra.com) en VDK Spaarbank (www.vdk.be) gaan eenpartnership aan voor de investering in én financiering van een portefeuille van zorginfrastructuurprojecten.DG Infra investeert het nodige kapitaal, terwijl VDK Spaarbank de nodige langetermijnfinanciering terbeschikking stelt. Armonea staat op zijn beurt als operationele partner in voor de langdurige uitbating.Deze samenwerking maakt gebruik van een door DG Infra ontwikkeld innovatief alternatief voor debestaande financieringsopties in zorginfrastructuur.

Vandaag kondigen de betrokken partners alvast de investering aan in drie zorgprojecten in Vlaanderen enBrussel, gelegen in Laken, Westende en Lennik.

Manu Vandenbulcke, Managing Director van DG Infra over deze nieuwe investering: ‘Dit partnership isopnieuw een mooie illustratie van de investeringsfilosofie van DG Infra, waarbij wordt samengewerkt metindustriële of operationele partners voor de realisatie van langjarige en kapitaalintensieve projecten metinfrastructuurkenmerken. Het is de eerste investering van DG Infra in de zorgsector, wat een mooieaanvulling betekent op de bestaande portefeuille van het DG Infra Yield fonds. We zien dezesamenwerking dan ook als een opstap naar verdere investeringen in de health & care markt, wat ookperfect aansluit bij de ambities van onze sponsors Gimv en Belfius.’

‘Armonea wil als bedrijf een oplossing bieden voor de toenemende nood aan zorg voor senioren en heneen warme thuis bieden in een moderne infrastructuur’, aldus Nick Cator, CEO van Armonea. ‘Dezesamenwerking laat ons toe onze financieringsbronnen te diversifiëren, zodat we kwalitatief kunnen blijvengroeien. Het partnership zorgt ervoor dat we - in tegenstelling tot de klassieke financieringsmodellen – eengrote mate van medezeggenschap op de door ons uitgebate zorginfrastructuur kunnen houden. Dat isnieuw voor de zorgsector en voor ons een aantrekkelijke formule.’

Leen Van den Neste, Voorzitter Directiecomité VDK Spaarbank over deze transactie: ‘Deze samenwerkingpast perfect in de sociaal-maatschappelijke rol van VDK Spaarbank waarbij we de ingezameldespaarmiddelen graag aanwenden voor rendabele projecten met een belangrijke maatschappelijkerelevantie.’

Er worden geen financiële gegevens over de transactie bekend gemaakt.OVER ARMONEAArmonea behoort tot de top 3 van aanbieders van seniorenzorg in België, met bijna 60 woonzorgcentra, serviceflats enservice-residenties verspreid over Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Met ruim 3600 medewerkers biedt Armonea eenkwalitatieve leefomgeving, diensten en zorg aan 6500 senioren. Armonea ontstond in 2008 na de fusie vanrusthuizengroep Van den Brande en Restel Résidences, en combineert zo het enthousiasme van een jongeonderneming met de knowhow van vierendertig jaar ervaring. Bij Armonea geloven we dat de zilveren jaren er zijn omte koesteren en van te genieten. Meer informatie over Armonea kunt u vinden op www.armonea.be.

OVER DG INFRADG Infra, een gezamenlijk initiatief van Belfius en Gimv, ontwikkelt en investeert in infrastructuur en aanverwante activa.Dit omvat investeringen in publiek private samenwerkingsverbanden en andere kapitaalintensieve projecten enbedrijven in (veelal) gereguleerde of door lange termijncontracten onderbouwde activiteiten in sectoren zoals energie,transport, afval, communicatie, zorg en selectieve vastgoedprojecten. DG Infra beheert de niet-genoteerdeinfrastructuurfondsen DG Infra+ en DG Infra Yield. Meer informatie over DG Infra kunt u vinden op www.dginfra.com.

OVER VDK SPAARBANKVDK Spaarbank is een Belgische retailbank, met bijna 100 vestigingen actief in de provincies Oost- en West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Antwerpen. De bank telt 135.000 cliënten, samen goed voor 2,75 miljard euro aandeposito’s en een uitstaand kredietvolume van 1,25 miljard euro. VDK doorstond de financiële crisis van de voorbijejaren zonder kleerscheuren en zonder overheidssteun. Het eigen vermogen van ruim 250 miljoen euro en eensolvabiliteitsratio van 17% getuigen van de solide fundamenten van de bank. VDK meet zich naast haar primairefinancieel-economische taak ook consequent een sociaal-maatschappelijke rol toe, een engagement dat verder gaatdan louter de herbeleggingspolitiek. Meer informatie over VDK Spaarbank kunt u vinden op www.vdk.be.Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met:
Kristel Goffin, Communication Manager van Armonea
T +32 475 81 61 87 – kristel.goffin@armonea.be
Manu Vandenbulcke, Managing Director van DG Infra
T +32 3 290 2170 – manu.vandenbulcke@dginfra.com
Frank Bruggeman, Onderdirecteur van VDK Spaarbank
T +32 9 267 33 62 – frank.bruggeman@vdk.be