MENU
Tweede tussentijdse closing van DG Infra Yield op 163 miljoen EUR
Download pdf 4/07/2012 PERSBERICHT – 4 Juli 2012 / 7:30Tweede tussentijdse closing van DG Infra Yield op163 miljoen EURDG Infra Yield investeert in Northwind Offshore Energy

DG Infra, de manager van infrastructuurfondsen gesponsord door Gimv en Belfius, kondigtvandaag de tweede tussentijdse closing van het DG Infra Yield fonds aan. Dit brengt deinvesteringscapaciteit van het fonds op 163 miljoen EUR. De groep gereputeerde investeerders diereeds kapitaal toezegden aan het fonds bestaat uit pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen,financiële instellingen en andere investeringsfondsen. Er zijn onderhandelingen gaande metdiverse andere potentiële investeerders, zowel Belgische als internationale, met het oog op eendefinitieve afsluiting van de fundraising op het einde van het jaar.

DG Infra Yield beantwoordt aan de vraag van institutionele investeerders naar alternatievebeleggingsproducten op basis van lokale tastbare activa met een lage volatiliteit en eenaantrekkelijke periodieke cash-opbrengst. In combinatie met het zusterfonds DG Infra+, betekentdit dat DG Infra 300 miljoen EUR ter beschikking heeft voor investeringen in infrastructuurprojectenin de Benelux en de omringende landen.

DG Infra Yield heeft op vandaag 5 investeringen in een gediversifieerde portefeuille van energie-activa en PPS-projecten in België, Nederland en Frankrijk. Op vandaag is ongeveer 40 procent vanhet kapitaal van DG Infra Yield geïnvesteerd.

Recent werd het fonds gevraagd om de achtergestelde lening die deel uitmaakt van de financieringvan het Northwind Offshore windenergieproject te structureren en tevens hierin te participeren.Northwind NV (www.northwindenergy.eu) plant de bouw van een windmolenpark op de BankZonder Naam (Lodewijkbank), 37 kilometer voor de Belgische kust. Eenmaal volledig operationeel,zal het Northwind offshore windmolenpark de capaciteit hebben om 216 MW te genereren. Debouw van de 72 turbines zal naar verwachting begin 2013 starten. Het bedrijf wordt geleid doordezelfde ervaren sleutelfiguren die ook betrokken waren bij het Belwind offshore windproject tweejaar geleden.Contact

Manu Vandenbulcke – Managing Director of DG InfraTel: +32 3 290 21 70 – E-mail: manu.vandenbulcke@dginfra.com

About DG InfraDG Infra+ en DG Infra Yield zijn niet-genoteerde investeringsfondsen die zich richten op infrastructuur enaanverwante activa. Hieronder vallen onder andere investeringen in Publiek Private Samenwerkingen enandere kapitaalintensieve projecten in (veelal) gereguleerde of door lange termijncontracten onderbouwdeactiviteiten in sectoren zoals energie, transport, afval, communicatie, zorg en selectieve vastgoedprojecten.DG Infra+ en DG Infra Yield hebben gezamenlijk 300 miljoen EUR ter beschikking voor investeringen enworden beheerd door een samenwerking tussen Belfius en Gimv. Meer informatie over DG Infra kunt u vindenop www.dginfra.com .