MENU
TINC publiceert haar jaarverslag 2017-2018 - TINC groeit verder: omvang portefeuille en resultaat nemen toe
12/09/2018


KERNPUNTEN
 

 • De netto winst voor het afgelopen boekjaar 2017-2018 bedraagt € 19,3 miljoen (of € 0,87 per aandeel), een toename van circa 80% ten opzichte van het vorige boekjaar, mede dankzij de groei van de portefeuille en enige éénmalige effecten. Het operationeel resultaat voor het afgelopen boekjaar 2017-2018 bedraagt € 17 miljoen (of € 0,77 per aandeel), een toename van circa 56% ten opzichte van het vorige boekjaar;
   

 • Het netto-actief (NAV) bedraagt in totaal € 325,1 miljoen of € 11,92 per aandeel (vs. € 238,8 miljoen of € 11,67 per aandeel op 30 juni 2017 vóór betaling van het bruto dividend van € 8,3 miljoen in oktober 2017);
   

 • De investeringsportefeuille bevat 17 participaties in België, Nederland en Ierland met een reële marktwaarde van € 243,4 miljoen, een toename van 37,4% ten opzichte van het einde van het vorige boekjaar;

 • TINC investeerde in totaal € 65,5 miljoen in haar bestaande en nieuwe bijkomende participaties waaronder Glasdraad (NL) en Réseau Abilis (B). Voorts verwierf TINC een bijkomend belang in de A11 snelweg (B);
   

 • Op het einde van het boekjaar bestaat de portefeuille uit 40% PPS (op basis van beschikbaarheidsvergoedingen), 39% hernieuwbare energie en 21% vraag-gestuurde infrastructuur. Deze portefeuille wordt gewaardeerd op basis van een gewogen gemiddelde discontovoet van 8,26% met individuele discontovoeten binnen een vork van 6,79% tot 10%;
   

 • Op het einde van het boekjaar heeft TINC voor € 41,8 miljoen contractuele investeringstoezeggingen uitstaan zowel met betrekking tot bestaande participaties als voor de verwerving van nieuwe participaties. Samen zullen de bestaande participaties en de toegezegde investeringen op termijn een portefeuille vormen van ca. € 285 miljoen;
   

 • In maart 2018 realiseerde TINC een succesvolle kapitaalverhoging voor een bedrag van € 77,7 miljoen. TINC beschikt op het einde van het boekjaar over ca. € 75,7 miljoen aan liquide middelen die beschikbaar zijn voor investeringen in de groei van de portefeuille;
   

 • Aan de aandeelhouders wordt in oktober voorgesteld een uitkering goed te keuren van in totaal € 13,4 miljoen of € 0,49 per aandeel, waarbij € 0,46 per aandeel wordt uitgekeerd onder de vorm van een kapitaalvermindering (waarop geen roerende voorheffing is verschuldigd) en € 0,03 per aandeel onder de vorm van een dividend, en dit in overeenstemming met de nieuwe wetgeving ter zake. Deze uitkering komt neer op een bruto rendement van 4,08% en een netto-rendement (na roerende voorheffing) van 4,01% op de beurskoers van € 12,00 op het einde van het boekjaar;
   

 • Mevrouw Elvira Haezendonck wordt benoemd als derde onafhankelijk bestuurder van TINC met ingang van 17 oktober 2018;
   

 • Het jaarverslag over het boekjaar 2017-2018 is beschikbaar op de website van TINC (www.tincinvest.com) (evenals, vanaf 17 september a.s., de stukken voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van 17 oktober 2018).Lees hier het volledige persbericht van TINC.
Voor meer informatie over TINC: www.tincinvest.com